Dị truyện


Cho đến ngày nay, có rất nhiều hiện tượng đã, đang và sẽ xảy ra mà con người không thể giải thích được. Người ta hoặc là dùng trí tưởng tượng để giải thích hoặc cho điều đó là nằm ngoài giác quan và tri thức của con người. Từ đó, khái niệm dị giới được hình thành.

Khám phá Club sẽ mang đến cho các bạn tin tức, hiện tượng về những điều kỳ dị đã xảy ra trên thế giới và cả những câu chuyện do con người truyền miệng cho nhau từ thời thượng cổ cho đến nay; tất cả được đặt trong chuyên mục Dị truyện.

Danh sách truyện được phân loại

Truyền thuyết – Cổ tích Việt Nam

Thần thoại – Cổ tích phương Tây

Truyền thuyết – Cổ tích phương Đông

Truyện Hà Tiên – Cuộc sống điền viên

Truyện Viêt Ma Tân Lục – Tập 1

Truyện Viêt Ma Tân Lục – Tập 2

Truyện Viêt Ma Tân Lục – Tập 3

Truyện Viêt Ma Tân Lục – Tập 4

Truyện Việt Ma Tân Lục – Tập 5

Truyện Duyên số gặp ma

Truyện Lữ quán giết người

error: Content is protected !!